کاغذ گران شد

حتی یک کتاب هم از ۶۰۰۰هزار تن کاغذ وارداتی چاپ نشده است
ژانویه, 2019 بدون نظر اخبار

حتی یک کتاب هم از ۶۰۰۰هزار تن کاغذ وارداتی چاپ نشده است/تمام حواله های کاغذ در بازار آزاد فروخته می شود/چرا نام سلطان کاغذ را نمی گویند

رئیس اتحادیه صنعت چاپ خراسان رضوی با اشاره به اینکه در ماجرای کاغذ از همان ابتدا قیمت ارز مشخص ...

Read More
قیمت کاغذ در بازار آزاد از ۳۰۰ هزار تومان گذشت
ژانویه, 2019 بدون نظر اخبار

قیمت کاغذ در بازار آزاد از ۳۰۰ هزار تومان گذشت

کاغذ در هفته گذشته باز هم شاهد افزایش قیمت شد و از مرز 300 هزار تومان گذشت، بر این اساس هر بند کاغذ تحریر 70 گرمی اندونزی به قیمت 306 هزار تومان بفروش می رود؛ این ...
Read More