کاغذ ناشران

ناشران نگران کاغذ مورد نیازخود برای حضور در نمایشگاه کتاب نباشند
ژانویه, 2019 بدون نظر اخبار

ناشران نگران کاغذ مورد نیازخود برای حضور در نمایشگاه کتاب نباشند

ماه‌های پایانی سال، زمانی است که ناشران دست به انتشار عنوان کتاب‌هایی می‌زنندکه قصد عرضه آنها در نمایشگاه کتاب تهران را دارند، همایون امیرزاده، دبیرکارگروه ساماندهی کاغذ درباره تمهیداتی که دولت برای عرضه کاغذ مورد نیاز ناشران ...
Read More