کاغذ مدارس

تامین کاغذ برای دانش آموزان مناطق محروم سراسر کشور
دسامبر, 2018 بدون نظر اخبار

تامین کاغذ برای دانش آموزان مناطق محروم سراسر کشور

یکی از عوامل افت تحصیلی دانش آموزان در مناطق محروم کشور وضعیت اقتصادی خانواده هاست و قطعا خانواده ای که از توانایی مالی کمی برخوردار است قادر نخواهد بود بسیاری از امکانات و نیازهای اساسی آموزشی و تحصیلی فرزندان ...
Read More