کاغذ در رسانه

کاغذ در رسانه های امروز
دسامبر, 2018 بدون نظر اخبار

کاغذ در رسانه های امروز

را با سرمایه وسیع خود با قیمت های میلیاردی خریداری می کنند و آنها را به خانواده ها میفروشند و نیمی از آن را انبار می کنند، این در حالی است که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که با مافیای کنکور مبارزه ...
Read More