نمایندگی پخش عمده کاغذ کپی مکس کاغذ کپی مکس یکی از صمیمی ترین و محبوب ترین دوستان کاغذی پرینترها در ایران است. محبوبیت  کاغذ کپی مکس به این دلیل است که به پرینترها فشار وارد نمی کند و پاره نمی شود، و همچنین با حفط کیفیت خود توانسته توجه انواع...