مقوا

خبرنامه الکترونیکی کاغذ و مقوا 20 دی 1398

ثبات نسبی قیمت ها در بازار کاغذ موجب کاهش قیمت کاغذ A4 به ۳۰ هزار تومان شد مدیر مسئول نشر تایماز در خصوص قیمت کاغذ با کارشناسان ما بیان کرد، قیمت کاغذ نسبت به شش ماه گذشته بسیار کاهش یافته است. آخرین مرتبه قیمت کاغذ 70*100 را بندی ۴۱۰ هزار...

04:41

خبرنامه الکترونیکی کاغذ و مقوا 22 آذر 1398

تقاضای واردات برای ۶۶ هزار تن کاغذ ارئه گردیده اما تنها ۱۴ هزار تن ترخیص شده است بر اساس تازه ترین اطلاعات منتشر شده مرتبط با واردات کاغذ و مقوا در بخش فرهنگ در سال 1398 تا کنون 139 پرونده برای ورود کاغذ بالکی، تحریر، چاپ، تحریر و روزنامه در...

06:48

خبرنامه الکترونیکی کاغذ و مقوا 24 آبان 1398

جلوی نابسامانی و قاچاق کاغذ گرفته‌ شد مشاور وزیر ارشاد از ایجاد سامانه‌ای برای ثبت نام و تأمین کاغذ مور نیاز ناشران در سطح کشور خبر داد که اجرای آن توانسته جلوی نابسامانی و قاچاق کاغذ را بگیرد و با استقبال کسانی که نیازمند خرید کاغذ هستند مواجه گردیده است....

05:00

خبرنامه الکترونیکی کاغذ و مقوا 25 مهر 1398

با کاهش قیمت کاغذ، کاغذ شرایط بهتری پیدا کرد وزیر فرهنگ و ارشاد مبنی بر کمبود کاغذ در کشور بیان کرد که کاغذ در حال حاضر شرایط بهتری دارد، قیمت کاغذ پایین امده و تعداد زیادی کاغذ در کشور موجود می باشد. کاهش 30 درصدی قیمت کاغذ و مقوا رییس...

04:11

خبرنامه الکترونیکی کاغذ و مقوا 5 مهر 1398

انتشار کتاب الکترونیک ایده جدید ناشران در دوره گرانی کاغذ بخاطر گرانی کاغذ تیراژ کتاب ها کاهش زیادی داشته و بسیاری از انتشاراتی ها دیگر خیال چاپ کتاب با این وضعیت را ندارند از طرفی مردم آنقدر درگیر رفع احتیاجات ضروری و روزمره خود هستند که دیگر رغبتی برای خرید...

04:006

خبرنامه الکترونیکی کاغذ و مقوا 29 شهریور 1398

احتکار کاغذ این بار به بهانه انتخابات مجلس با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی عده ای از واردکنندگان کاغذ ها را در انبار نگه داشته و برای مصرف در انتخابات دپو کرده اند. این موضوع در میان تجار و واردکنندگان کاغذ امری بدیهی بود. یکی...

05:00