قیمت مقوا فابریانو

مقوای فابریانو

مقوای فابریانو مقوای فابریانو به دلیل استفاده مواد اولیه مخصوص در تولید آن بیشتر برای هنرمندان و نقاشان مناسب می باشد. این مقوا بیشتر در نقاشی با قلم و مداد رنگی کاربرد دارد و نقاشان از آن بسیار زیاد استقبال کرده اند. مقواهای فابریانو دارای کیفیت مطلوبی می باشد که...

05:18

لیست قیمت مقوا الر

مقوا الر (Elle Erre) مقوا فابریانو با گرماژ 220 گرم را مقوا الر (ElleErre) می نامند. مقوا الر مجموعه ای از مقواهای رنگی است که از سلولز خالص تهیه شده است که مطابق با استاندارد ISO 9706 تولید می شود. مقوا الر به دلیل برخورداری از طیف رنگ های گسترده...

13:48

تاریخچه مقوای فابریانو

تاریخچه مقوای فابریانو معمولاً مخترع کاغذ را چینی ها می نامند. اما در واقع این اعراب بودند که پس از یادگیری زودهنگام روش تولید کاغذ و انجام یک سری تغییرات و بهبود آن، توانستند محصول جدیدی را در اروپا عرضه و گسترش نمایند. ورود و گسترش کاغذ و مقوا به...

لیست قیمت مقوای فابریانو

لیست قیمت مقوای فابریانو مقوا فابریانو Fabriano Paper سطحی است که بتوان مستقیما روی آن نقاشی کرد. که این مقوا به دلیل استفاده مواد اولیه مخصوص در تولید آن بیشتر برای هنرمندان و نقاشان مناسب می باشد. مقوا فابریانو بیشتر در نقاشی با قلم و مداد رنگی کاربرد دارد و...

مقوا فابریانو

مقوا فابریانو مقوا فابریانو Fabriano Paper سطحی است که بتوان مستقیما روی آن نقاشی کرد. که این مقوا به دلیل استفاده مواد اولیه مخصوص در تولید آن بیشتر برای هنرمندان و نقاشان مناسب می باشد. مقوا فابریانو بیشتر در نقاشی با قلم و مداد رنگی کاربرد دارد و نقاشان از...

05:23