بهره برداری از نخستین کارخانه تولید مقوای پشت سفید ایران در کمتر از یک سال آینده در کمتر از یک سال آینده، نخستین کارخانه تولید مقوای پشت سفید ایران با انتقال دانش فنی و بومی سازی بالاترین تکنولوژی روز دنیا در این حوزه، در تویسرکان افتتاح و به بهره برداری...