دپارتمان تولید محتوا بازرگانی اس ای SA

About دپارتمان تولید محتوا بازرگانی اس ای SA
شرکت‌های چاپ کتب درسی حداکثر تا ۱۵ آبان «کاغذ» دارند
اکتبر, 2018 بدون نظر اخبار

شرکت‌های چاپ کتب درسی حداکثر تا ۱۵ آبان «کاغذ» دارند

وی افزود ارز دولتی و یارانه بایستی همچنان به کتب درسی تعلق گیرد تا کتاب های درسی به موقع چاپ شوند تا اضطراب دیر رسیدن کتب درسی در سال آینده دانش آموزان را آزار ندهد. تورانی افزود اکنون ...
Read More
نظارت نمایندگان مجلس بر قیمت کاغذ و تخصیص یارانه به آن
اکتبر, 2018 بدون نظر اخبار

نظارت نمایندگان مجلس بر قیمت کاغذ و تخصیص یارانه به آن

به گزارش از وبسایت بازرگانی کاغذ اس ای SA مقرر گردید نظارت نمایندگان مجلس بر قیمت کاغذ و تخصیص یارانه به آن بررسی شود.

قیمت کاغذ و وضعیت قیمت آن در چند ماه گذشته از مهم‌ترین موضوعاتی ...
Read More
راه‌اندازی شبکه تأمین و توزیع کاغذ روزنامه / آیا مشکل قیمت کاغذ حل می شود ؟
اکتبر, 2018 بدون نظر اخبار

راه‌اندازی شبکه تأمین و توزیع کاغذ روزنامه / آیا مشکل قیمت کاغذ حل می شود ؟

به گزارش از وبسایت بازرگانی کاغذ اس ای SA مقرر گردید شبکه تأمین و توزیع کاغذ روزنامه طی ۲۰ روز آینده راه‌اندازی گردد.

به گزارش بازرگانی اس ای SA، سید عباس ...
Read More